پرستوی دریایی بال سفید (Chlidonias leucopterus)
 

پرستوی دریایی بال سفید

بازدید کننده عزیز
برای مشاهده مکان های رکورد پرستوی دریایی بال سفید بر روی نقشه گوگل می بایست ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
          
پرنده نگری در ایران - White-winged Black Tern

White-winged...

Jafar gholami در 23 فروردین 19:07
 • 85
پرنده نگری در ایران - White-winged Black Tern

White-winged...

Murano200 در 19 تیر 10:24
 • 68
پرنده نگری در ایران - White-winged Black Tern

White-winged...

Murano200 در 19 تیر 10:24
 • 68
پرنده نگری در ایران - White-winged Black Tern

White-winged...

Murano200 در 19 تیر 10:24
 • 68
پرنده نگری در ایران - White-winged Black Tern

White-winged...

Murano200 در 19 تیر 10:24
 • 68
پرنده نگری در ایران - پرستو دریایی بال سفید

پرستو دریایی...

arman menbari در 25 اردیبهشت 08:27
 • 51
پرنده نگری در ایران - پزستوی دریایی بال سفید

پزستوی دریایی...

naserml در 24 مرداد 22:08
 • 85
پرنده نگری در ایران - پرستوی دریایی

پرستوی دریایی

behnam در 31 شهریور 22:38
 • 68
پرنده نگری در ایران - پرستوی بال سفید

پرستوی بال سفید

behzad در 16 آذر 19:28
 • 68
پرنده نگری در ایران - پرستوی دریایی بال سفید

پرستوی دریایی...

م.مزینانیان در 7 اردیبهشت 06:37
 • 51
پرنده نگری در ایران - پرستوی دریایی بال سفید

پرستوی دریایی...

م.مزینانیان در 7 اردیبهشت 06:38
 • 68
پرنده نگری در ایران - پرستوی دریایی بال سفید

پرستوی دریایی...

rezooli در 8 اردیبهشت 21:58
 • 68
پرنده نگری در ایران - پرستوی دریایی بال سفید

پرستوی دریایی...

Behzad 43 در 12 اردیبهشت 23:16
 • 85
پرنده نگری در ایران - پرستوی دریایی بال سفید

پرستوی دریایی...

behzad در 20 اردیبهشت 21:11
 • 68
پرنده نگری در ایران - پرستو دریایی بال سفید

پرستو دریایی...

behzad azimi در 1 مهر 13:57
 • 68
پرنده نگری در ایران - پرستوی دریایی بال سفید

پرستوی دریایی...

shenghar021 در 30 دی 14:49
 • 0
پرنده نگری در ایران - در میانه دریاچه چیتگر

در میانه...

shenghar021 در 28 فروردین 03:17
 • 0
پرنده نگری در ایران - پرستوی دریایی بال سفید

پرستوی دریایی...

Kourosh.s در 2 اردیبهشت 18:40
 • 0
پرنده نگری در ایران - پرستو دریایی بال سفید

پرستو دریایی...

shenghar021 در 18 اردیبهشت 13:59
 • 68
پرنده نگری در ایران - پرستوی دریایی بال سفید

پرستوی دریایی...

Sattar Shiri در 19 تیر 18:34
 • 68

نحوه نمایش تصاویر: ترتیب | تاریخ | امتیاز | دیده شده | نظرات | الفبایی