چرخ ریسک پشت بلوطی سر سیاه (Remiz macronyx)
 

چرخ ریسک پشت بلوطی سر سیاه

بازدید کننده عزیز
برای مشاهده مکان های رکورد چرخ ریسک پشت بلوطی سر سیاه بر روی نقشه گوگل می بایست ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

برای این گونه هنوز هیچ تصویری در سایت قرار داده نشده است!
در سایت پرنده نگری در ایران عضو شوید و تصاویر خودتان را برای چرخ ریسک پشت بلوطی سر سیاه با نام خودتان در سایت درج نمایید.
-