کبوتر دریایی دم باریک (Puffinus pacificus)
 

کبوتر دریایی دم باریک

بازدید کننده عزیز
برای مشاهده مکان های رکورد کبوتر دریایی دم باریک بر روی نقشه گوگل می بایست ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

برای این گونه هنوز هیچ تصویری در سایت قرار داده نشده است!
در سایت پرنده نگری در ایران عضو شوید و تصاویر خودتان را برای کبوتر دریایی دم باریک با نام خودتان در سایت درج نمایید.
-