باقرقره شنی دم دراز (Syrrhaptes paradoxus)
 

باقرقره شنی دم دراز

بازدید کننده عزیز
برای مشاهده مکان های رکورد باقرقره شنی دم دراز بر روی نقشه گوگل می بایست ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

برای این گونه هنوز هیچ تصویری در سایت قرار داده نشده است!
در سایت پرنده نگری در ایران عضو شوید و تصاویر خودتان را برای باقرقره شنی دم دراز با نام خودتان در سایت درج نمایید.
-