سسک دمگاه زیتونی شرقی (Phylloscopus orientalis)
 

سسک دمگاه زیتونی شرقی

بازدید کننده عزیز
برای مشاهده مکان های رکورد سسک دمگاه زیتونی شرقی بر روی نقشه گوگل می بایست ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

برای این گونه هنوز هیچ تصویری در سایت قرار داده نشده است!
در سایت پرنده نگری در ایران عضو شوید و تصاویر خودتان را برای سسک دمگاه زیتونی شرقی با نام خودتان در سایت درج نمایید.
-