» لیست آخرین مشاهدات روزانه

 

لیست آخرین مشاهدات ثبت شده در سایت

  رديفعنوانتاریخمشاهده کنندهشرح موقعیتتعداد گونهجزییات
  1پایین دست سراب روانسر1396/04/27behzad azimi5
  2روستای چمن بید1396/04/23jajarmروستای چمن بید در مجاورت منطقه حفاظت شده قورخود قرار دارد. این عکس در اطراف این روستا گرفته شده است.13
  3روستای چمن بید1396/04/23jajarmروستای چمن بید در مجاورت منطقه حفاظت شده قورخود قرار دارد. این عکس در اطراف این روستا گرفته شده است.1
  4سفید برگ1396/04/09behzad azimiجوانرود، سفیدبرگ7
  5روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 20
  6روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  7روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  8روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  9روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  10روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  11روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  12روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  13روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  14مریوان - سایت لک لک ها1396/03/15Behzad 431
  15مشاهدات دریاچه زریبار1396/02/04raminکردستان، مریوان، دریاچه زریبار10
  16منطقه سانیچ یزد1395/01/01Emadدر کنار مزرعه روی یک درخت1
  17سارگپه پا بلند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  18چکاوک کاکلی در راه روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  19کردان جاده روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  20کردان، روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان، داخل منطقه غار مانند و در ارتفاع 1900و 1800 متری دیده شد1
  21کرج، کردان، فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  22کردان روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  23کرج، کردان منطقه دو دره 1395/02/26raminکردان، روستای فشم1
  24کرج، کردان منطقه دو دره 1395/02/26raminکردان، روستای فشم1
  25کرج - ولیان1395/02/26Behzad 431
  26پارک پلیس1395/02/07Shahrzad Fattahiیک روز بارانی بهاری و گونه های قابل توجه که مشاهده شدند0
  27پارک شهر تهران1395/02/04Behzad 43پارک شهر تهران1
  28سنندج1395/01/13Behzad 43جاده سنندج به مریوان1
  29مریوان1395/01/15Behzad 43مریوان - روستای نی1
  30مریوان1395/01/15Behzad 43مریوان - روستای نی1
  31مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  32مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  33مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  34مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  35مریوان - زریبار1395/01/13Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  36مریوان - زریبار1395/01/13Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  37شهرکرد،پارک ملت1395/01/13bastan.h.pپارک ملت با بیش از سی هکتار جنگل مصنوعی در شمال شهرکرد قراردارد1
  38منطقه گردشگری باغستان1395/01/09Behzad 43منطقه گردشگری باغستان 96/01/091
  39کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  40کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  41کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  42کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  43تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  44تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  45تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  46تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  47تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  48هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  49تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  50سسک نیزار پرصدا1395/12/29Behzad 431
  51خوزستان - تالاب هورالعظیم - اسفند 951395/12/29Behzad 43خوزستان ، نزدیک مرز عراق1
  52توران1395/11/08kaveh.peyپارک ملی توران 1
  53خنار1395/04/04kaveh.pey1
  54خنار1390/01/05kaveh.peyمنطقه دوروان - منطقه شکار ممنوع خنار 1
  55ترمتای1395/01/01kaveh.pey1
  56حسن آباد . سمنان1395/10/06kaveh.pey1
  57خنار1395/09/07kaveh.pey1
  58خنار1395/09/10kaveh.pey1
  59بالابان1395/10/05kaveh.peyشهرستان سرخه . دهستان لاسجرد 1
  60هوبره 1395/12/22kaveh.peyسمنان . شهرستان سرخه . منطقه شورآب1
  61کور کور حنایی و باکلان1395/12/20tm.fardبوقاق2
  62گیلان لشت نشاء1395/12/15tm.fard1
  63باغ ارم شیراز 1395/10/04Dorostkar14
  64آشوراده 1394/08/01Behzad 43بندر ترکمن، آشوراده 1
  65پارک آبی فروزان شیراز1395/01/01Dorostkar1
  66حومه بوشهر ، عالیشهر1395/09/12کورشبوشهر ، حومه شهر ، عالیشهر1
  67حومه شهر بوشهر1395/09/01کورشمحل عکاسی حومه شهر بوشهر1
  68پارک جنگلی لویزان1395/09/01Parastegari M-Javadپارک جنگلی لویزان6
  69مزارع روستای شمس اباد و خراجی1395/09/08bastan.h.p1
  70رودخانه شمس آباد1395/09/08bastan.h.p1
  71مزارع روستای شمس اباد و خراجی1395/09/08bastan.h.p1
  72فرودگاه مشهد1395/07/01Parastegari M-Javadفرودگاه مشهد8
  73آبیدر سنندج1395/08/07shaho13
  74تالاب کانی برازان 1395/07/22shahoتالاب کانی برازان از تالاب های اقماری دریاچه ارومیه بوده و به دلیل وسعت تقریبا زیاد و امنیت مکان تعداد قابل توجهی از گونه های بومی و مهاجر و نیز گونه های کمیاب ایران را در خود جای داده است44
  75شروان1395/07/16irani68استان کردستان-شهرستان مریوان16
  76سنندج1395/07/11shahoشهر سنندج2
  77تالاب زریبار - مریوان - کردستان1395/07/02shaho34
  78رود گریزه و سو . حومه سنندج1395/06/30shahoاین رودخانه در ارتفاع حدود 1300 متری از سطح دریا و دارای اب دائمی بوده و در مسیر آن ماندابها و برکه های کوچک زیادی موجوده که محل تجمع اغلب پرندگان آبزی و کنار ابزی هست 22
  79شهرستان بیجار به سمت سنندج1395/06/12shahoدشتهای مرتفع ( حدود 2000 متر از سطح دریا) 29
  80سد دوستی1395/03/05mahdi eshaghiجادی کناری سد دوستی یک جفت هما مشاهد کردم 1
  81منطقه حفاظت شده شورملکی1395/03/05mahdi eshaghiمنطقه حفاظت شده شورملکی1
  82شورملکی1395/04/12mahdi eshaghiحاشیه جاده سرخس مشهدنزدیک روستای شورملکی1
  83سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiخروجی سدارداک1
  84سد طرق1395/06/02mahdi eshaghiکناره جنوبی سد طرق1
  85سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiابتدای ورودی سدارداک1
  86سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiابتدای ورودی سدارداک1
  87منطقه حفاظت شده بدر و پریشان1395/05/29shaho15
  88کردستان - موچش - روستای دگن1395/05/25shaho13
  89رودخانه گاو رود . جاده سنندج کامیاران1395/05/15shaho20
  90تخت سلطان1395/01/16Nvd.zahmatkesh6
  91بندگلستان1395/01/15Nvd.zahmatkesh14
  92شورک ملکی1395/01/12Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود41
  93پارک ملی لار1395/02/23Shahrzad Fattahi11
  94تالاب کانی برازان1395/01/05shaho9
  95تالاب زریبار1395/05/01shaho34
  96کوه شاه نشین. کردستان1395/04/04shahoدامنه کوه شاه نشین . استان کردستان نزدیک منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو 11
  97زاوه منطقه ژرف سفید گوری1395/03/16مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه منطقه شکار ممنوع ژرف قله سفید گوری1
  98شهرستان زاوه پارک شهدای گمنام1395/04/01مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه شهر دولت آباد میدان نجفیه پارک شهدای گمنام1
  99زاوه کاریزک ناگهانی 1395/03/30مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه کاریزک ناگهانی بعد از پیچ کال سالار1
  100خراسان رضوی زاوه دولت آباد آب انبار خالوامان1395/03/29مرتضی رجبی مقدمزاوه دولت آباد اب انبار خالوامان1
  101کوه آبیدر - سنندج1395/03/28shahoدامنه کوه آبیدر . در جوار شهر سنندج . به ارتفاع 2300 متر12
  102خراسان رضوی زاوه هشمت آباد1395/03/28مرتضی رجبی مقدمزاوه عراضی کشاورزی هشمت آباد تپه راز2
  103خراسان رضوی زاوه هشمت آباد1395/03/28مرتضی رجبی مقدمزاوه عراضی کشاورزی هشمت آباد تپه راز1
  104شاه گلی تبریز1395/03/21Parastegari M-Javadشاه گلی تبریز10
  105خراسان رضوی منطقه ژرف پطرو1395/02/05مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه منطقه شکار ممنوع ژرف تلخ پطرو1
  106تالاب شیرین سو - همدان1395/03/21shahoتالاب شیرین سو واقع در جوار بخش شیرین سو استان همدان16
  107خراسان رضوی زاوه کال سهل آباد1395/03/21مرتضی رجبی مقدم1
  108زاوه کال سهل آباد1395/03/21مرتضی رجبی مقدم1
  109شهر دولت آباد کال سهل آباد1395/03/20مرتضی رجبی مقدمشهرستان زاوه شهر دولت آباد کال سهل آباد1
  110شیرکوه1395/03/02z.ebrahimi5
  111تالاب انزلی1395/03/14z.ebrahimi4
  112قلعه رودخان1395/03/14z.ebrahimi4
  113دریاچه اوان1395/03/15z.ebrahimi14
  114پرند1395/03/15hossein Pبرج مسکونی 1
  115سنندج - جاده قدیم سقز - گردنه ماموخ1395/03/14shahoگردنه ماموخ . ارتفاع 2000 متری از سطح دریا6
  116تالاب زریبار1394/12/04arman menbari41
  117دامنه کو اوالان . روستای نشور1395/03/07arman menbari8
  118تالاب شورک ملکی1395/01/09Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود40
  119باغ ملی گیاه شناسی ایران1395/01/06Nvd.zahmatkeshباغ ملی گیاه شناسی ایران در پیاکانشهر تهران12
  120باغ هشت بهشت1395/01/03Nvd.zahmatkeshباغ بنای هشت بهشت اصفهان4
  121باغ چهل ستون1395/01/02Nvd.zahmatkeshباغ بنای چهل ستون اصفهان5
  122زاینده رود1395/01/01Nvd.zahmatkeshمحدوده سی و سه پل و محدوده پارک ناژوان6
  123دریاچه چیتگر1394/12/28Nvd.zahmatkeshدریاچه پارک چیتگر2
  124مدیریت پسماند1394/12/25Nvd.zahmatkeshمحل دفن زباله های شهری مشهد8
  125زاوه(کوه سرخ)1394/12/20Nvd.zahmatkesh15
  126سد طرق1394/12/17Nvd.zahmatkesh9
  127درگز(چهلمیر)1394/12/13Nvd.zahmatkesh12
  128شورک ملکی1394/12/07Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود18
  129شاندیز(گراخک)1394/12/06Nvd.zahmatkeshمحدوده شاندیز، گراخک و روستای ابراهیم آباد6
  130سازمان مدیریت پسماند1394/12/03Nvd.zahmatkeshمحل دفن زباله های شهری مشهد7
  131شورک ملکی1394/11/25Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود9
  132درگز(رودخانه درونگر)1394/11/22Nvd.zahmatkeshرودخانه درونگر و سد درونگر1
  133چهلمیر1394/11/21Nvd.zahmatkeshپارک ملی تندوره8
  134سد کارده1394/11/17Nvd.zahmatkeshمحدوده سد و دره کارده8
  135بند گلستان1394/11/11Nvd.zahmatkeshمحدوده بالا و پایین بند گلستان7
  136بوستان بهشت رضا1394/11/08Nvd.zahmatkeshبوستان بهشت رضا1
  137بوستان بهشت رضا1394/11/08Nvd.zahmatkeshبوستان بهشت رضا2
  138شلگرد1394/11/05Nvd.zahmatkeshمنطقه روستای شلگرد8
  139شیروان(جاده گلیل)1394/11/03Nvd.zahmatkesh2
  140سدبارزو(شیروان)1394/11/02Nvd.zahmatkesh3
  141سد طرق1394/10/30Nvd.zahmatkesh6
  142سد طرق1394/10/29Nvd.zahmatkesh4
  143پارک وکیل آباد1394/10/28Nvd.zahmatkesh7
  144جاده ازغد1394/10/25Nvd.zahmatkesh3
  145بند گلستان1394/10/23Nvd.zahmatkesh4
  146کلاته آهن1394/10/23Nvd.zahmatkesh4
  147چشمه عسل1394/10/18Nvd.zahmatkesh4
  148شاندیز(گراخک)1394/10/13Nvd.zahmatkesh5
  149درگز(چهلمیر)1394/09/28Nvd.zahmatkesh6
  150هزارمسجد(سیستان)1394/05/14Nvd.zahmatkesh2
  151باجگیران(تخت سل)1394/02/25Nvd.zahmatkesh1
  152زشک محله1393/08/29Nvd.zahmatkesh1
  153شمخال1393/03/15Nvd.zahmatkesh1
  154منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو ، روستای نیر (دشت میرگه وار) 1395/02/31arman menbariارتفاع 2000 تا 2500 متری - 70 کیلومتری سنندج14
  155مجتمع ادارات ورامین1395/12/06mahdi 1251
  156پارک جوان1395/02/27z.ebrahimi30
  157گلیل و سرانی1395/02/24Nvd.zahmatkesh39
  158مجتمع ادارات ورامین1395/01/25mahdi 12515
  159پل شهرستان - تصفیه خانه1395/02/13Parastegari M-Javadفضای پشت تصفیه خانه33
  160شهرک برف فروشان - شیراز1394/02/19Parastegari M-Javadشهرک برف فروشان10
  161باغ ارم شیراز1394/02/19Parastegari M-Javadمحوطه باغ ارم شیراز19
  162سفر بهبهان - منطقه پشت هتل مارون1394/10/06Parastegari M-Javadمنطقه پشت هتل مارون31