» لیست آخرین مشاهدات روزانه

 

لیست آخرین مشاهدات ثبت شده در سایت

  رديفعنوانتاریخمشاهده کنندهشرح موقعیتتعداد گونهجزییات
  1روستای طایقان قم1396/10/30م.مزینانیاناطراف روستای طایقان5
  2قم، طایقان1396/10/30م.مزینانیان1
  3سنگ چشم خاکستری بزرگ1396/11/04مرتضی رجبی مقدمشهرستان زاوه حاشیه روستای سرخی1
  4اشتهارد1396/10/18shenghar0211
  5باغستان کرج1396/09/09Behzad 43کرج - منطقه گردشگری باغستان1
  6حاشیه تالاب هشیلان1396/08/06behzad azimiحاشیه تالاب هشیلان22
  7دزفول1396/06/16kian51259
  8دزفول1396/06/16kian51251
  9جنگل سعد آباد1390/03/03saayd22
  10تالاب سولدوز1390/11/04saaydتالاب سولدوز در جنوب دریاچه ارومیه و هم مرز با دریاچه می باشد این تالاب دایمی بوده و دارای پوشش گیاهی مناسب می باشد.7
  11تالاب سولدوز1390/11/08saaydتالاب سولدوز در جنوب دریاچه ارومیه و هم مرز با دریاچه می باشد این تالاب دایمی بوده و دارای پوشش گیاهی مناسب می باشد.13
  12تالاب حسنلو1390/04/20saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.32
  13تالاب حسنلو1391/01/05saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.29
  14تالاب حسنلو1392/09/20saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.5
  15تالاب حسنلو (آق قلعه، شورگل)1393/02/10saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.37
  16تالاب سولدوز1396/05/08saaydتالاب سولدوز در جنوب دریاچه ارومیه و هم مرز با دریاچه می باشد این تالاب دایمی بوده و دارای پوشش گیاهی مناسب می باشد.11
  17ورله1396/05/01behzad azimiپایش مسیر حجت آباد تا ورله (جاده کرمانشاه-کامیاران)10
  18ورله1396/05/01behzad azimiپایش مسیر حجت آباد تا ورله (جاده کرمانشاه-کامیاران)10
  19پایین دست سراب روانسر1396/04/27behzad azimi5
  20روستای چمن بید1396/04/23jajarmروستای چمن بید در مجاورت منطقه حفاظت شده قورخود قرار دارد. این عکس در اطراف این روستا گرفته شده است.13
  21روستای چمن بید1396/04/23jajarmروستای چمن بید در مجاورت منطقه حفاظت شده قورخود قرار دارد. این عکس در اطراف این روستا گرفته شده است.1
  22سفید برگ1396/04/09behzad azimiجوانرود، سفیدبرگ7
  23روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 20
  24روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  25روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  26روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  27روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  28روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  29روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  30روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  31روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  32مریوان - سایت لک لک ها1396/03/15Behzad 431
  33مشاهدات دریاچه زریبار1396/02/04raminکردستان، مریوان، دریاچه زریبار10
  34منطقه سانیچ یزد1395/01/01Emadدر کنار مزرعه روی یک درخت1
  35سارگپه پا بلند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  36چکاوک کاکلی در راه روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  37کردان جاده روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  38کردان، روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان، داخل منطقه غار مانند و در ارتفاع 1900و 1800 متری دیده شد1
  39کرج، کردان، فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  40کردان روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  41کرج، کردان منطقه دو دره 1395/02/26raminکردان، روستای فشم1
  42کرج، کردان منطقه دو دره 1395/02/26raminکردان، روستای فشم1
  43کرج - ولیان1395/02/26Behzad 431
  44پارک پلیس1395/02/07Shahrzad Fattahiیک روز بارانی بهاری و گونه های قابل توجه که مشاهده شدند0
  45پارک شهر تهران1395/02/04Behzad 43پارک شهر تهران1
  46سنندج1395/01/13Behzad 43جاده سنندج به مریوان1
  47مریوان1395/01/15Behzad 43مریوان - روستای نی1
  48مریوان1395/01/15Behzad 43مریوان - روستای نی1
  49مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  50مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  51مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  52مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  53مریوان - زریبار1395/01/13Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  54مریوان - زریبار1395/01/13Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  55شهرکرد،پارک ملت1395/01/13bastan.h.pپارک ملت با بیش از سی هکتار جنگل مصنوعی در شمال شهرکرد قراردارد1
  56منطقه گردشگری باغستان1395/01/09Behzad 43منطقه گردشگری باغستان 96/01/091
  57کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  58کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  59کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  60کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  61تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  62تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  63تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  64تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  65تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  66هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  67تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  68سسک نیزار پرصدا1395/12/29Behzad 431
  69خوزستان - تالاب هورالعظیم - اسفند 951395/12/29Behzad 43خوزستان ، نزدیک مرز عراق1
  70توران1395/11/08kaveh.peyپارک ملی توران 1
  71خنار1395/04/04kaveh.pey1
  72خنار1390/01/05kaveh.peyمنطقه دوروان - منطقه شکار ممنوع خنار 1
  73ترمتای1395/01/01kaveh.pey1
  74حسن آباد . سمنان1395/10/06kaveh.pey1
  75خنار1395/09/07kaveh.pey1
  76خنار1395/09/10kaveh.pey1
  77بالابان1395/10/05kaveh.peyشهرستان سرخه . دهستان لاسجرد 1
  78هوبره 1395/12/22kaveh.peyسمنان . شهرستان سرخه . منطقه شورآب1
  79کور کور حنایی و باکلان1395/12/20tm.fardبوقاق2
  80گیلان لشت نشاء1395/12/15tm.fard1
  81باغ ارم شیراز 1395/10/04Dorostkar14
  82آشوراده 1394/08/01Behzad 43بندر ترکمن، آشوراده 1
  83پارک آبی فروزان شیراز1395/01/01Dorostkar1
  84حومه بوشهر ، عالیشهر1395/09/12کورشبوشهر ، حومه شهر ، عالیشهر1
  85حومه شهر بوشهر1395/09/01کورشمحل عکاسی حومه شهر بوشهر1
  86پارک جنگلی لویزان1395/09/01Parastegari M-Javadپارک جنگلی لویزان6
  87مزارع روستای شمس اباد و خراجی1395/09/08bastan.h.p1
  88رودخانه شمس آباد1395/09/08bastan.h.p1
  89مزارع روستای شمس اباد و خراجی1395/09/08bastan.h.p1
  90فرودگاه مشهد1395/07/01Parastegari M-Javadفرودگاه مشهد8
  91آبیدر سنندج1395/08/07shaho13
  92تالاب کانی برازان 1395/07/22shahoتالاب کانی برازان از تالاب های اقماری دریاچه ارومیه بوده و به دلیل وسعت تقریبا زیاد و امنیت مکان تعداد قابل توجهی از گونه های بومی و مهاجر و نیز گونه های کمیاب ایران را در خود جای داده است44
  93شروان1395/07/16irani68استان کردستان-شهرستان مریوان16
  94سنندج1395/07/11shahoشهر سنندج2
  95تالاب زریبار - مریوان - کردستان1395/07/02shaho34
  96رود گریزه و سو . حومه سنندج1395/06/30shahoاین رودخانه در ارتفاع حدود 1300 متری از سطح دریا و دارای اب دائمی بوده و در مسیر آن ماندابها و برکه های کوچک زیادی موجوده که محل تجمع اغلب پرندگان آبزی و کنار ابزی هست 22
  97شهرستان بیجار به سمت سنندج1395/06/12shahoدشتهای مرتفع ( حدود 2000 متر از سطح دریا) 29
  98سد دوستی1395/03/05mahdi eshaghiجادی کناری سد دوستی یک جفت هما مشاهد کردم 1
  99منطقه حفاظت شده شورملکی1395/03/05mahdi eshaghiمنطقه حفاظت شده شورملکی1
  100شورملکی1395/04/12mahdi eshaghiحاشیه جاده سرخس مشهدنزدیک روستای شورملکی1
  101سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiخروجی سدارداک1
  102سد طرق1395/06/02mahdi eshaghiکناره جنوبی سد طرق1
  103سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiابتدای ورودی سدارداک1
  104سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiابتدای ورودی سدارداک1
  105منطقه حفاظت شده بدر و پریشان1395/05/29shaho15
  106کردستان - موچش - روستای دگن1395/05/25shaho13
  107رودخانه گاو رود . جاده سنندج کامیاران1395/05/15shaho20
  108تخت سلطان1395/01/16Nvd.zahmatkesh6
  109بندگلستان1395/01/15Nvd.zahmatkesh14
  110شورک ملکی1395/01/12Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود41
  111پارک ملی لار1395/02/23Shahrzad Fattahi11
  112تالاب کانی برازان1395/01/05shaho9
  113تالاب زریبار1395/05/01shaho34
  114کوه شاه نشین. کردستان1395/04/04shahoدامنه کوه شاه نشین . استان کردستان نزدیک منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو 11
  115زاوه منطقه ژرف سفید گوری1395/03/16مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه منطقه شکار ممنوع ژرف قله سفید گوری1
  116شهرستان زاوه پارک شهدای گمنام1395/04/01مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه شهر دولت آباد میدان نجفیه پارک شهدای گمنام1
  117زاوه کاریزک ناگهانی 1395/03/30مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه کاریزک ناگهانی بعد از پیچ کال سالار1
  118خراسان رضوی زاوه دولت آباد آب انبار خالوامان1395/03/29مرتضی رجبی مقدمزاوه دولت آباد اب انبار خالوامان1
  119کوه آبیدر - سنندج1395/03/28shahoدامنه کوه آبیدر . در جوار شهر سنندج . به ارتفاع 2300 متر12
  120خراسان رضوی زاوه هشمت آباد1395/03/28مرتضی رجبی مقدمزاوه عراضی کشاورزی هشمت آباد تپه راز2
  121خراسان رضوی زاوه هشمت آباد1395/03/28مرتضی رجبی مقدمزاوه عراضی کشاورزی هشمت آباد تپه راز1
  122شاه گلی تبریز1395/03/21Parastegari M-Javadشاه گلی تبریز10
  123خراسان رضوی منطقه ژرف پطرو1395/02/05مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه منطقه شکار ممنوع ژرف تلخ پطرو1
  124تالاب شیرین سو - همدان1395/03/21shahoتالاب شیرین سو واقع در جوار بخش شیرین سو استان همدان16
  125خراسان رضوی زاوه کال سهل آباد1395/03/21مرتضی رجبی مقدم1
  126زاوه کال سهل آباد1395/03/21مرتضی رجبی مقدم1
  127شهر دولت آباد کال سهل آباد1395/03/20مرتضی رجبی مقدمشهرستان زاوه شهر دولت آباد کال سهل آباد1
  128شیرکوه1395/03/02z.ebrahimi5
  129تالاب انزلی1395/03/14z.ebrahimi4
  130قلعه رودخان1395/03/14z.ebrahimi4
  131دریاچه اوان1395/03/15z.ebrahimi14
  132پرند1395/03/15hossein Pبرج مسکونی 1
  133سنندج - جاده قدیم سقز - گردنه ماموخ1395/03/14shahoگردنه ماموخ . ارتفاع 2000 متری از سطح دریا6
  134تالاب زریبار1394/12/04arman menbari41
  135دامنه کو اوالان . روستای نشور1395/03/07arman menbari8
  136تالاب شورک ملکی1395/01/09Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود40
  137باغ ملی گیاه شناسی ایران1395/01/06Nvd.zahmatkeshباغ ملی گیاه شناسی ایران در پیاکانشهر تهران12
  138باغ هشت بهشت1395/01/03Nvd.zahmatkeshباغ بنای هشت بهشت اصفهان4
  139باغ چهل ستون1395/01/02Nvd.zahmatkeshباغ بنای چهل ستون اصفهان5
  140زاینده رود1395/01/01Nvd.zahmatkeshمحدوده سی و سه پل و محدوده پارک ناژوان6
  141دریاچه چیتگر1394/12/28Nvd.zahmatkeshدریاچه پارک چیتگر2
  142مدیریت پسماند1394/12/25Nvd.zahmatkeshمحل دفن زباله های شهری مشهد8
  143زاوه(کوه سرخ)1394/12/20Nvd.zahmatkesh15
  144سد طرق1394/12/17Nvd.zahmatkesh9
  145درگز(چهلمیر)1394/12/13Nvd.zahmatkesh12
  146شورک ملکی1394/12/07Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود18
  147شاندیز(گراخک)1394/12/06Nvd.zahmatkeshمحدوده شاندیز، گراخک و روستای ابراهیم آباد6
  148سازمان مدیریت پسماند1394/12/03Nvd.zahmatkeshمحل دفن زباله های شهری مشهد7
  149شورک ملکی1394/11/25Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود9
  150درگز(رودخانه درونگر)1394/11/22Nvd.zahmatkeshرودخانه درونگر و سد درونگر1
  151چهلمیر1394/11/21Nvd.zahmatkeshپارک ملی تندوره8
  152سد کارده1394/11/17Nvd.zahmatkeshمحدوده سد و دره کارده8
  153بند گلستان1394/11/11Nvd.zahmatkeshمحدوده بالا و پایین بند گلستان7
  154بوستان بهشت رضا1394/11/08Nvd.zahmatkeshبوستان بهشت رضا1
  155بوستان بهشت رضا1394/11/08Nvd.zahmatkeshبوستان بهشت رضا2
  156شلگرد1394/11/05Nvd.zahmatkeshمنطقه روستای شلگرد8
  157شیروان(جاده گلیل)1394/11/03Nvd.zahmatkesh2
  158سدبارزو(شیروان)1394/11/02Nvd.zahmatkesh3
  159سد طرق1394/10/30Nvd.zahmatkesh6
  160سد طرق1394/10/29Nvd.zahmatkesh4
  161پارک وکیل آباد1394/10/28Nvd.zahmatkesh7
  162جاده ازغد1394/10/25Nvd.zahmatkesh3
  163بند گلستان1394/10/23Nvd.zahmatkesh4
  164کلاته آهن1394/10/23Nvd.zahmatkesh4
  165چشمه عسل1394/10/18Nvd.zahmatkesh4
  166شاندیز(گراخک)1394/10/13Nvd.zahmatkesh5
  167درگز(چهلمیر)1394/09/28Nvd.zahmatkesh6
  168هزارمسجد(سیستان)1394/05/14Nvd.zahmatkesh2
  169باجگیران(تخت سل)1394/02/25Nvd.zahmatkesh1
  170زشک محله1393/08/29Nvd.zahmatkesh1
  171شمخال1393/03/15Nvd.zahmatkesh1
  172منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو ، روستای نیر (دشت میرگه وار) 1395/02/31arman menbariارتفاع 2000 تا 2500 متری - 70 کیلومتری سنندج14
  173مجتمع ادارات ورامین1395/12/06mahdi 1251
  174پارک جوان1395/02/27z.ebrahimi30
  175گلیل و سرانی1395/02/24Nvd.zahmatkesh39
  176مجتمع ادارات ورامین1395/01/25mahdi 12515
  177پل شهرستان - تصفیه خانه1395/02/13Parastegari M-Javadفضای پشت تصفیه خانه33
  178شهرک برف فروشان - شیراز1394/02/19Parastegari M-Javadشهرک برف فروشان10
  179باغ ارم شیراز1394/02/19Parastegari M-Javadمحوطه باغ ارم شیراز19
  180سفر بهبهان - منطقه پشت هتل مارون1394/10/06Parastegari M-Javadمنطقه پشت هتل مارون31