» لیست آخرین مشاهدات روزانه

 

لیست آخرین مشاهدات ثبت شده در سایت

  رديفعنوانتاریخمشاهده کنندهشرح موقعیتتعداد گونهجزییات
  1دزفول1396/06/16kian51259
  2دزفول1396/06/16kian51251
  3جنگل سعد آباد1390/03/03saayd22
  4تالاب سولدوز1390/11/04saaydتالاب سولدوز در جنوب دریاچه ارومیه و هم مرز با دریاچه می باشد این تالاب دایمی بوده و دارای پوشش گیاهی مناسب می باشد.7
  5تالاب سولدوز1390/11/08saaydتالاب سولدوز در جنوب دریاچه ارومیه و هم مرز با دریاچه می باشد این تالاب دایمی بوده و دارای پوشش گیاهی مناسب می باشد.13
  6تالاب حسنلو1390/04/20saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.32
  7تالاب حسنلو1391/01/05saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.29
  8تالاب حسنلو1392/09/20saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.5
  9تالاب حسنلو (آق قلعه، شورگل)1393/02/10saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.37
  10تالاب سولدوز1396/05/08saaydتالاب سولدوز در جنوب دریاچه ارومیه و هم مرز با دریاچه می باشد این تالاب دایمی بوده و دارای پوشش گیاهی مناسب می باشد.11
  11ورله1396/05/01behzad azimiپایش مسیر حجت آباد تا ورله (جاده کرمانشاه-کامیاران)10
  12ورله1396/05/01behzad azimiپایش مسیر حجت آباد تا ورله (جاده کرمانشاه-کامیاران)10
  13پایین دست سراب روانسر1396/04/27behzad azimi5
  14روستای چمن بید1396/04/23jajarmروستای چمن بید در مجاورت منطقه حفاظت شده قورخود قرار دارد. این عکس در اطراف این روستا گرفته شده است.13
  15روستای چمن بید1396/04/23jajarmروستای چمن بید در مجاورت منطقه حفاظت شده قورخود قرار دارد. این عکس در اطراف این روستا گرفته شده است.1
  16سفید برگ1396/04/09behzad azimiجوانرود، سفیدبرگ7
  17روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 20
  18روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  19روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  20روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  21روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  22روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  23روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  24روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  25روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  26مریوان - سایت لک لک ها1396/03/15Behzad 431
  27مشاهدات دریاچه زریبار1396/02/04raminکردستان، مریوان، دریاچه زریبار10
  28منطقه سانیچ یزد1395/01/01Emadدر کنار مزرعه روی یک درخت1
  29سارگپه پا بلند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  30چکاوک کاکلی در راه روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  31کردان جاده روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  32کردان، روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان، داخل منطقه غار مانند و در ارتفاع 1900و 1800 متری دیده شد1
  33کرج، کردان، فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  34کردان روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  35کرج، کردان منطقه دو دره 1395/02/26raminکردان، روستای فشم1
  36کرج، کردان منطقه دو دره 1395/02/26raminکردان، روستای فشم1
  37کرج - ولیان1395/02/26Behzad 431
  38پارک پلیس1395/02/07Shahrzad Fattahiیک روز بارانی بهاری و گونه های قابل توجه که مشاهده شدند0
  39پارک شهر تهران1395/02/04Behzad 43پارک شهر تهران1
  40سنندج1395/01/13Behzad 43جاده سنندج به مریوان1
  41مریوان1395/01/15Behzad 43مریوان - روستای نی1
  42مریوان1395/01/15Behzad 43مریوان - روستای نی1
  43مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  44مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  45مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  46مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  47مریوان - زریبار1395/01/13Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  48مریوان - زریبار1395/01/13Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  49شهرکرد،پارک ملت1395/01/13bastan.h.pپارک ملت با بیش از سی هکتار جنگل مصنوعی در شمال شهرکرد قراردارد1
  50منطقه گردشگری باغستان1395/01/09Behzad 43منطقه گردشگری باغستان 96/01/091
  51کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  52کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  53کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  54کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  55تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  56تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  57تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  58تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  59تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  60هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  61تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  62سسک نیزار پرصدا1395/12/29Behzad 431
  63خوزستان - تالاب هورالعظیم - اسفند 951395/12/29Behzad 43خوزستان ، نزدیک مرز عراق1
  64توران1395/11/08kaveh.peyپارک ملی توران 1
  65خنار1395/04/04kaveh.pey1
  66خنار1390/01/05kaveh.peyمنطقه دوروان - منطقه شکار ممنوع خنار 1
  67ترمتای1395/01/01kaveh.pey1
  68حسن آباد . سمنان1395/10/06kaveh.pey1
  69خنار1395/09/07kaveh.pey1
  70خنار1395/09/10kaveh.pey1
  71بالابان1395/10/05kaveh.peyشهرستان سرخه . دهستان لاسجرد 1
  72هوبره 1395/12/22kaveh.peyسمنان . شهرستان سرخه . منطقه شورآب1
  73کور کور حنایی و باکلان1395/12/20tm.fardبوقاق2
  74گیلان لشت نشاء1395/12/15tm.fard1
  75باغ ارم شیراز 1395/10/04Dorostkar14
  76آشوراده 1394/08/01Behzad 43بندر ترکمن، آشوراده 1
  77پارک آبی فروزان شیراز1395/01/01Dorostkar1
  78حومه بوشهر ، عالیشهر1395/09/12کورشبوشهر ، حومه شهر ، عالیشهر1
  79حومه شهر بوشهر1395/09/01کورشمحل عکاسی حومه شهر بوشهر1
  80پارک جنگلی لویزان1395/09/01Parastegari M-Javadپارک جنگلی لویزان6
  81مزارع روستای شمس اباد و خراجی1395/09/08bastan.h.p1
  82رودخانه شمس آباد1395/09/08bastan.h.p1
  83مزارع روستای شمس اباد و خراجی1395/09/08bastan.h.p1
  84فرودگاه مشهد1395/07/01Parastegari M-Javadفرودگاه مشهد8
  85آبیدر سنندج1395/08/07shaho13
  86تالاب کانی برازان 1395/07/22shahoتالاب کانی برازان از تالاب های اقماری دریاچه ارومیه بوده و به دلیل وسعت تقریبا زیاد و امنیت مکان تعداد قابل توجهی از گونه های بومی و مهاجر و نیز گونه های کمیاب ایران را در خود جای داده است44
  87شروان1395/07/16irani68استان کردستان-شهرستان مریوان16
  88سنندج1395/07/11shahoشهر سنندج2
  89تالاب زریبار - مریوان - کردستان1395/07/02shaho34
  90رود گریزه و سو . حومه سنندج1395/06/30shahoاین رودخانه در ارتفاع حدود 1300 متری از سطح دریا و دارای اب دائمی بوده و در مسیر آن ماندابها و برکه های کوچک زیادی موجوده که محل تجمع اغلب پرندگان آبزی و کنار ابزی هست 22
  91شهرستان بیجار به سمت سنندج1395/06/12shahoدشتهای مرتفع ( حدود 2000 متر از سطح دریا) 29
  92سد دوستی1395/03/05mahdi eshaghiجادی کناری سد دوستی یک جفت هما مشاهد کردم 1
  93منطقه حفاظت شده شورملکی1395/03/05mahdi eshaghiمنطقه حفاظت شده شورملکی1
  94شورملکی1395/04/12mahdi eshaghiحاشیه جاده سرخس مشهدنزدیک روستای شورملکی1
  95سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiخروجی سدارداک1
  96سد طرق1395/06/02mahdi eshaghiکناره جنوبی سد طرق1
  97سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiابتدای ورودی سدارداک1
  98سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiابتدای ورودی سدارداک1
  99منطقه حفاظت شده بدر و پریشان1395/05/29shaho15
  100کردستان - موچش - روستای دگن1395/05/25shaho13
  101رودخانه گاو رود . جاده سنندج کامیاران1395/05/15shaho20
  102تخت سلطان1395/01/16Nvd.zahmatkesh6
  103بندگلستان1395/01/15Nvd.zahmatkesh14
  104شورک ملکی1395/01/12Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود41
  105پارک ملی لار1395/02/23Shahrzad Fattahi11
  106تالاب کانی برازان1395/01/05shaho9
  107تالاب زریبار1395/05/01shaho34
  108کوه شاه نشین. کردستان1395/04/04shahoدامنه کوه شاه نشین . استان کردستان نزدیک منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو 11
  109زاوه منطقه ژرف سفید گوری1395/03/16مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه منطقه شکار ممنوع ژرف قله سفید گوری1
  110شهرستان زاوه پارک شهدای گمنام1395/04/01مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه شهر دولت آباد میدان نجفیه پارک شهدای گمنام1
  111زاوه کاریزک ناگهانی 1395/03/30مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه کاریزک ناگهانی بعد از پیچ کال سالار1
  112خراسان رضوی زاوه دولت آباد آب انبار خالوامان1395/03/29مرتضی رجبی مقدمزاوه دولت آباد اب انبار خالوامان1
  113کوه آبیدر - سنندج1395/03/28shahoدامنه کوه آبیدر . در جوار شهر سنندج . به ارتفاع 2300 متر12
  114خراسان رضوی زاوه هشمت آباد1395/03/28مرتضی رجبی مقدمزاوه عراضی کشاورزی هشمت آباد تپه راز2
  115خراسان رضوی زاوه هشمت آباد1395/03/28مرتضی رجبی مقدمزاوه عراضی کشاورزی هشمت آباد تپه راز1
  116شاه گلی تبریز1395/03/21Parastegari M-Javadشاه گلی تبریز10
  117خراسان رضوی منطقه ژرف پطرو1395/02/05مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه منطقه شکار ممنوع ژرف تلخ پطرو1
  118تالاب شیرین سو - همدان1395/03/21shahoتالاب شیرین سو واقع در جوار بخش شیرین سو استان همدان16
  119خراسان رضوی زاوه کال سهل آباد1395/03/21مرتضی رجبی مقدم1
  120زاوه کال سهل آباد1395/03/21مرتضی رجبی مقدم1
  121شهر دولت آباد کال سهل آباد1395/03/20مرتضی رجبی مقدمشهرستان زاوه شهر دولت آباد کال سهل آباد1
  122شیرکوه1395/03/02z.ebrahimi5
  123تالاب انزلی1395/03/14z.ebrahimi4
  124قلعه رودخان1395/03/14z.ebrahimi4
  125دریاچه اوان1395/03/15z.ebrahimi14
  126پرند1395/03/15hossein Pبرج مسکونی 1
  127سنندج - جاده قدیم سقز - گردنه ماموخ1395/03/14shahoگردنه ماموخ . ارتفاع 2000 متری از سطح دریا6
  128تالاب زریبار1394/12/04arman menbari41
  129دامنه کو اوالان . روستای نشور1395/03/07arman menbari8
  130تالاب شورک ملکی1395/01/09Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود40
  131باغ ملی گیاه شناسی ایران1395/01/06Nvd.zahmatkeshباغ ملی گیاه شناسی ایران در پیاکانشهر تهران12
  132باغ هشت بهشت1395/01/03Nvd.zahmatkeshباغ بنای هشت بهشت اصفهان4
  133باغ چهل ستون1395/01/02Nvd.zahmatkeshباغ بنای چهل ستون اصفهان5
  134زاینده رود1395/01/01Nvd.zahmatkeshمحدوده سی و سه پل و محدوده پارک ناژوان6
  135دریاچه چیتگر1394/12/28Nvd.zahmatkeshدریاچه پارک چیتگر2
  136مدیریت پسماند1394/12/25Nvd.zahmatkeshمحل دفن زباله های شهری مشهد8
  137زاوه(کوه سرخ)1394/12/20Nvd.zahmatkesh15
  138سد طرق1394/12/17Nvd.zahmatkesh9
  139درگز(چهلمیر)1394/12/13Nvd.zahmatkesh12
  140شورک ملکی1394/12/07Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود18
  141شاندیز(گراخک)1394/12/06Nvd.zahmatkeshمحدوده شاندیز، گراخک و روستای ابراهیم آباد6
  142سازمان مدیریت پسماند1394/12/03Nvd.zahmatkeshمحل دفن زباله های شهری مشهد7
  143شورک ملکی1394/11/25Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود9
  144درگز(رودخانه درونگر)1394/11/22Nvd.zahmatkeshرودخانه درونگر و سد درونگر1
  145چهلمیر1394/11/21Nvd.zahmatkeshپارک ملی تندوره8
  146سد کارده1394/11/17Nvd.zahmatkeshمحدوده سد و دره کارده8
  147بند گلستان1394/11/11Nvd.zahmatkeshمحدوده بالا و پایین بند گلستان7
  148بوستان بهشت رضا1394/11/08Nvd.zahmatkeshبوستان بهشت رضا1
  149بوستان بهشت رضا1394/11/08Nvd.zahmatkeshبوستان بهشت رضا2
  150شلگرد1394/11/05Nvd.zahmatkeshمنطقه روستای شلگرد8
  151شیروان(جاده گلیل)1394/11/03Nvd.zahmatkesh2
  152سدبارزو(شیروان)1394/11/02Nvd.zahmatkesh3
  153سد طرق1394/10/30Nvd.zahmatkesh6
  154سد طرق1394/10/29Nvd.zahmatkesh4
  155پارک وکیل آباد1394/10/28Nvd.zahmatkesh7
  156جاده ازغد1394/10/25Nvd.zahmatkesh3
  157بند گلستان1394/10/23Nvd.zahmatkesh4
  158کلاته آهن1394/10/23Nvd.zahmatkesh4
  159چشمه عسل1394/10/18Nvd.zahmatkesh4
  160شاندیز(گراخک)1394/10/13Nvd.zahmatkesh5
  161درگز(چهلمیر)1394/09/28Nvd.zahmatkesh6
  162هزارمسجد(سیستان)1394/05/14Nvd.zahmatkesh2
  163باجگیران(تخت سل)1394/02/25Nvd.zahmatkesh1
  164زشک محله1393/08/29Nvd.zahmatkesh1
  165شمخال1393/03/15Nvd.zahmatkesh1
  166منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو ، روستای نیر (دشت میرگه وار) 1395/02/31arman menbariارتفاع 2000 تا 2500 متری - 70 کیلومتری سنندج14
  167مجتمع ادارات ورامین1395/12/06mahdi 1251
  168پارک جوان1395/02/27z.ebrahimi30
  169گلیل و سرانی1395/02/24Nvd.zahmatkesh39
  170مجتمع ادارات ورامین1395/01/25mahdi 12515
  171پل شهرستان - تصفیه خانه1395/02/13Parastegari M-Javadفضای پشت تصفیه خانه33
  172شهرک برف فروشان - شیراز1394/02/19Parastegari M-Javadشهرک برف فروشان10
  173باغ ارم شیراز1394/02/19Parastegari M-Javadمحوطه باغ ارم شیراز19
  174سفر بهبهان - منطقه پشت هتل مارون1394/10/06Parastegari M-Javadمنطقه پشت هتل مارون31