» لیست آخرین مشاهدات روزانه

 

لیست آخرین مشاهدات ثبت شده در سایت

  رديفعنوانتاریخمشاهده کنندهشرح موقعیتتعداد گونهجزییات
  1شاهین (دلیجه)1398/03/18Mohammadn1
  2جغد کوچک1398/03/18Mohammadn1
  3بندر دیر - جنگل حرا1398/01/08Behzad 43جنگلهای حرا بندر دیر1
  4سنگ چشم دمگاه حنایی1398/02/11Mohammadn1
  5سهره خاکی1398/01/01Mohammadnشهرستان چناران1
  6چرخ ریسک تورانی1398/01/19Mohammadn1
  7عقاب1398/01/10Mohammadn1
  8جزیره قشم1397/11/20mojshekan6
  9بوشهر1398/01/01Mohammadn1
  10بوشهر1398/01/01Mohammadnدقیق یادم نیست کدوم بندر بود ولی به احتمال زیاد کنگان بوده یا بین اون1
  11پارک آبی فروزان 1397/12/27Dorostkar1
  12دامنه کوه جهانبین _ جنوب شهرکرد1397/12/22bastan.h.p1
  13جغد1397/12/08Mohammadnچناران1
  14سهره جنگلی1397/12/17Mohammadnچناران1
  15دم جنبانک ابلق1397/12/14Mohammadnچناران1
  16سهره ماده ونر1397/12/15Mohammadn1
  17قمری خانگی1397/12/12Mohammadn1
  18کبوتر چاهی1397/12/14Mohammadn1
  19سار مهمان همیشگی شهرستان چناران1397/12/14Mohammadn1
  20چند تا پرنده سیاه شبیه توکا ولی هنوز شک دارم .چون تمام سیاهن ونوکشونم فکرنکنم نارنجی یا زرد باشه البته از دور میبینم1397/12/09Mohammadn1
  21سرپل ذهاب1397/12/04behzad azimiسرپل ذهاب، منطقه قراویز8
  22جواهرده - شهرستان رامسر1397/03/12mwtokasiبوستان جنگلی کاج صیقل محله- جواهرده رامسر1
  23جواهرده - شهرستان رامسر1397/03/12mwtokasiبوستان جنگلی کاج صیقل محله- جواهرده رامسر1
  24توران1397/04/09م.مزینانیاندلبر1
  25شهر مجن1397/02/28م.مزینانیان1
  26روستای تاش1397/02/30م.مزینانیانروزهای 28 و 30 اردیبهشت در روستای تاش و شهر مجن12
  27مصلی امام(تهران)1397/02/19behzad azimiحاشیه مصلی امام خمینی (ره) تهران9
  28شهر آبیک1397/02/13Kourosh.sنزدیک تالاب صالحیه بر روی سیم های برق یک فرد دم جنبانک ابلق نقابدار دیدم که از نظر پراکنش نباید در این مکان حضور داشته باشد.1
  29روستای طایقان قم1396/10/30م.مزینانیاناطراف روستای طایقان5
  30قم، طایقان1396/10/30م.مزینانیان1
  31سنگ چشم خاکستری بزرگ1396/11/04مرتضی رجبی مقدمشهرستان زاوه حاشیه روستای سرخی1
  32اشتهارد1396/10/18shenghar0211
  33باغستان کرج1396/09/09Behzad 43کرج - منطقه گردشگری باغستان1
  34حاشیه تالاب هشیلان1396/08/06behzad azimiحاشیه تالاب هشیلان22
  35دزفول1396/06/16kian51259
  36دزفول1396/06/16kian51251
  37جنگل سعد آباد1390/03/03saayd22
  38تالاب سولدوز1390/11/04saaydتالاب سولدوز در جنوب دریاچه ارومیه و هم مرز با دریاچه می باشد این تالاب دایمی بوده و دارای پوشش گیاهی مناسب می باشد.7
  39تالاب سولدوز1390/11/08saaydتالاب سولدوز در جنوب دریاچه ارومیه و هم مرز با دریاچه می باشد این تالاب دایمی بوده و دارای پوشش گیاهی مناسب می باشد.13
  40تالاب حسنلو1390/04/20saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.32
  41تالاب حسنلو1391/01/05saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.29
  42تالاب حسنلو1392/09/20saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.5
  43تالاب حسنلو (آق قلعه، شورگل)1393/02/10saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.37
  44تالاب سولدوز1396/05/08saaydتالاب سولدوز در جنوب دریاچه ارومیه و هم مرز با دریاچه می باشد این تالاب دایمی بوده و دارای پوشش گیاهی مناسب می باشد.11
  45ورله1396/05/01behzad azimiپایش مسیر حجت آباد تا ورله (جاده کرمانشاه-کامیاران)10
  46ورله1396/05/01behzad azimiپایش مسیر حجت آباد تا ورله (جاده کرمانشاه-کامیاران)10
  47پایین دست سراب روانسر1396/04/27behzad azimi5
  48روستای چمن بید1396/04/23jajarmروستای چمن بید در مجاورت منطقه حفاظت شده قورخود قرار دارد. این عکس در اطراف این روستا گرفته شده است.13
  49روستای چمن بید1396/04/23jajarmروستای چمن بید در مجاورت منطقه حفاظت شده قورخود قرار دارد. این عکس در اطراف این روستا گرفته شده است.1
  50سفید برگ1396/04/09behzad azimiجوانرود، سفیدبرگ7
  51روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 20
  52روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  53روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  54روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  55روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  56روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  57روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  58روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  59روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  60مریوان - سایت لک لک ها1396/03/15Behzad 431
  61مشاهدات دریاچه زریبار1396/02/04raminکردستان، مریوان، دریاچه زریبار10
  62منطقه سانیچ یزد1395/01/01Emadدر کنار مزرعه روی یک درخت1
  63سارگپه پا بلند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  64چکاوک کاکلی در راه روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  65کردان جاده روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  66کردان، روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان، داخل منطقه غار مانند و در ارتفاع 1900و 1800 متری دیده شد1
  67کرج، کردان، فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  68کردان روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  69کرج، کردان منطقه دو دره 1395/02/26raminکردان، روستای فشم1
  70کرج، کردان منطقه دو دره 1395/02/26raminکردان، روستای فشم1
  71کرج - ولیان1395/02/26Behzad 431
  72پارک پلیس1395/02/07Shahrzad Fattahiیک روز بارانی بهاری و گونه های قابل توجه که مشاهده شدند0
  73پارک شهر تهران1395/02/04Behzad 43پارک شهر تهران1
  74سنندج1395/01/13Behzad 43جاده سنندج به مریوان1
  75مریوان1395/01/15Behzad 43مریوان - روستای نی1
  76مریوان1395/01/15Behzad 43مریوان - روستای نی1
  77مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  78مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  79مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  80مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  81مریوان - زریبار1395/01/13Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  82مریوان - زریبار1395/01/13Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  83شهرکرد،پارک ملت1395/01/13bastan.h.pپارک ملت با بیش از سی هکتار جنگل مصنوعی در شمال شهرکرد قراردارد1
  84منطقه گردشگری باغستان1395/01/09Behzad 43منطقه گردشگری باغستان 96/01/091
  85کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  86کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  87کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  88کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  89تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  90تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  91تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  92تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  93تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  94هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  95تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  96سسک نیزار پرصدا1395/12/29Behzad 431
  97خوزستان - تالاب هورالعظیم - اسفند 951395/12/29Behzad 43خوزستان ، نزدیک مرز عراق1
  98توران1395/11/08kaveh.peyپارک ملی توران 1
  99خنار1395/04/04kaveh.pey1
  100خنار1390/01/05kaveh.peyمنطقه دوروان - منطقه شکار ممنوع خنار 1
  101ترمتای1395/01/01kaveh.pey1
  102حسن آباد . سمنان1395/10/06kaveh.pey1
  103خنار1395/09/07kaveh.pey1
  104خنار1395/09/10kaveh.pey1
  105بالابان1395/10/05kaveh.peyشهرستان سرخه . دهستان لاسجرد 1
  106هوبره 1395/12/22kaveh.peyسمنان . شهرستان سرخه . منطقه شورآب1
  107کور کور حنایی و باکلان1395/12/20tm.fardبوقاق2
  108گیلان لشت نشاء1395/12/15tm.fard1
  109باغ ارم شیراز 1395/10/04Dorostkar14
  110آشوراده 1394/08/01Behzad 43بندر ترکمن، آشوراده 1
  111پارک آبی فروزان شیراز1395/01/01Dorostkar1
  112حومه بوشهر ، عالیشهر1395/09/12کورشبوشهر ، حومه شهر ، عالیشهر1
  113حومه شهر بوشهر1395/09/01کورشمحل عکاسی حومه شهر بوشهر1
  114پارک جنگلی لویزان1395/09/01Parastegari M-Javadپارک جنگلی لویزان6
  115مزارع روستای شمس اباد و خراجی1395/09/08bastan.h.p1
  116رودخانه شمس آباد1395/09/08bastan.h.p1
  117مزارع روستای شمس اباد و خراجی1395/09/08bastan.h.p1
  118فرودگاه مشهد1395/07/01Parastegari M-Javadفرودگاه مشهد8
  119آبیدر سنندج1395/08/07shaho13
  120تالاب کانی برازان 1395/07/22shahoتالاب کانی برازان از تالاب های اقماری دریاچه ارومیه بوده و به دلیل وسعت تقریبا زیاد و امنیت مکان تعداد قابل توجهی از گونه های بومی و مهاجر و نیز گونه های کمیاب ایران را در خود جای داده است44
  121شروان1395/07/16irani68استان کردستان-شهرستان مریوان16
  122سنندج1395/07/11shahoشهر سنندج2
  123تالاب زریبار - مریوان - کردستان1395/07/02shaho34
  124رود گریزه و سو . حومه سنندج1395/06/30shahoاین رودخانه در ارتفاع حدود 1300 متری از سطح دریا و دارای اب دائمی بوده و در مسیر آن ماندابها و برکه های کوچک زیادی موجوده که محل تجمع اغلب پرندگان آبزی و کنار ابزی هست 22
  125شهرستان بیجار به سمت سنندج1395/06/12shahoدشتهای مرتفع ( حدود 2000 متر از سطح دریا) 29
  126سد دوستی1395/03/05mahdi eshaghiجادی کناری سد دوستی یک جفت هما مشاهد کردم 1
  127منطقه حفاظت شده شورملکی1395/03/05mahdi eshaghiمنطقه حفاظت شده شورملکی1
  128شورملکی1395/04/12mahdi eshaghiحاشیه جاده سرخس مشهدنزدیک روستای شورملکی1
  129سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiخروجی سدارداک1
  130سد طرق1395/06/02mahdi eshaghiکناره جنوبی سد طرق1
  131سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiابتدای ورودی سدارداک1
  132سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiابتدای ورودی سدارداک1
  133منطقه حفاظت شده بدر و پریشان1395/05/29shaho15
  134کردستان - موچش - روستای دگن1395/05/25shaho13
  135رودخانه گاو رود . جاده سنندج کامیاران1395/05/15shaho20
  136تخت سلطان1395/01/16Nvd.zahmatkesh6
  137بندگلستان1395/01/15Nvd.zahmatkesh14
  138شورک ملکی1395/01/12Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود41
  139پارک ملی لار1395/02/23Shahrzad Fattahi11
  140تالاب کانی برازان1395/01/05shaho9
  141تالاب زریبار1395/05/01shaho34
  142کوه شاه نشین. کردستان1395/04/04shahoدامنه کوه شاه نشین . استان کردستان نزدیک منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو 11
  143زاوه منطقه ژرف سفید گوری1395/03/16مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه منطقه شکار ممنوع ژرف قله سفید گوری1
  144شهرستان زاوه پارک شهدای گمنام1395/04/01مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه شهر دولت آباد میدان نجفیه پارک شهدای گمنام1
  145زاوه کاریزک ناگهانی 1395/03/30مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه کاریزک ناگهانی بعد از پیچ کال سالار1
  146خراسان رضوی زاوه دولت آباد آب انبار خالوامان1395/03/29مرتضی رجبی مقدمزاوه دولت آباد اب انبار خالوامان1
  147کوه آبیدر - سنندج1395/03/28shahoدامنه کوه آبیدر . در جوار شهر سنندج . به ارتفاع 2300 متر12
  148خراسان رضوی زاوه هشمت آباد1395/03/28مرتضی رجبی مقدمزاوه عراضی کشاورزی هشمت آباد تپه راز2
  149خراسان رضوی زاوه هشمت آباد1395/03/28مرتضی رجبی مقدمزاوه عراضی کشاورزی هشمت آباد تپه راز1
  150شاه گلی تبریز1395/03/21Parastegari M-Javadشاه گلی تبریز10
  151خراسان رضوی منطقه ژرف پطرو1395/02/05مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه منطقه شکار ممنوع ژرف تلخ پطرو1
  152تالاب شیرین سو - همدان1395/03/21shahoتالاب شیرین سو واقع در جوار بخش شیرین سو استان همدان16
  153خراسان رضوی زاوه کال سهل آباد1395/03/21مرتضی رجبی مقدم1
  154زاوه کال سهل آباد1395/03/21مرتضی رجبی مقدم1
  155شهر دولت آباد کال سهل آباد1395/03/20مرتضی رجبی مقدمشهرستان زاوه شهر دولت آباد کال سهل آباد1
  156شیرکوه1395/03/02z.ebrahimi5
  157تالاب انزلی1395/03/14z.ebrahimi4
  158قلعه رودخان1395/03/14z.ebrahimi4
  159دریاچه اوان1395/03/15z.ebrahimi14
  160پرند1395/03/15hossein Pبرج مسکونی 1
  161سنندج - جاده قدیم سقز - گردنه ماموخ1395/03/14shahoگردنه ماموخ . ارتفاع 2000 متری از سطح دریا6
  162تالاب زریبار1394/12/04arman menbari41
  163دامنه کو اوالان . روستای نشور1395/03/07arman menbari8
  164تالاب شورک ملکی1395/01/09Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود40
  165باغ ملی گیاه شناسی ایران1395/01/06Nvd.zahmatkeshباغ ملی گیاه شناسی ایران در پیاکانشهر تهران12
  166باغ هشت بهشت1395/01/03Nvd.zahmatkeshباغ بنای هشت بهشت اصفهان4
  167باغ چهل ستون1395/01/02Nvd.zahmatkeshباغ بنای چهل ستون اصفهان5
  168زاینده رود1395/01/01Nvd.zahmatkeshمحدوده سی و سه پل و محدوده پارک ناژوان6
  169دریاچه چیتگر1394/12/28Nvd.zahmatkeshدریاچه پارک چیتگر2
  170مدیریت پسماند1394/12/25Nvd.zahmatkeshمحل دفن زباله های شهری مشهد8
  171زاوه(کوه سرخ)1394/12/20Nvd.zahmatkesh15
  172سد طرق1394/12/17Nvd.zahmatkesh9
  173درگز(چهلمیر)1394/12/13Nvd.zahmatkesh12
  174شورک ملکی1394/12/07Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود18
  175شاندیز(گراخک)1394/12/06Nvd.zahmatkeshمحدوده شاندیز، گراخک و روستای ابراهیم آباد6
  176سازمان مدیریت پسماند1394/12/03Nvd.zahmatkeshمحل دفن زباله های شهری مشهد7
  177شورک ملکی1394/11/25Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود9
  178درگز(رودخانه درونگر)1394/11/22Nvd.zahmatkeshرودخانه درونگر و سد درونگر1
  179چهلمیر1394/11/21Nvd.zahmatkeshپارک ملی تندوره8
  180سد کارده1394/11/17Nvd.zahmatkeshمحدوده سد و دره کارده8
  181بند گلستان1394/11/11Nvd.zahmatkeshمحدوده بالا و پایین بند گلستان7
  182بوستان بهشت رضا1394/11/08Nvd.zahmatkeshبوستان بهشت رضا1
  183بوستان بهشت رضا1394/11/08Nvd.zahmatkeshبوستان بهشت رضا2
  184شلگرد1394/11/05Nvd.zahmatkeshمنطقه روستای شلگرد8
  185شیروان(جاده گلیل)1394/11/03Nvd.zahmatkesh2
  186سدبارزو(شیروان)1394/11/02Nvd.zahmatkesh3
  187سد طرق1394/10/30Nvd.zahmatkesh6
  188سد طرق1394/10/29Nvd.zahmatkesh4
  189پارک وکیل آباد1394/10/28Nvd.zahmatkesh7
  190جاده ازغد1394/10/25Nvd.zahmatkesh3
  191بند گلستان1394/10/23Nvd.zahmatkesh4
  192کلاته آهن1394/10/23Nvd.zahmatkesh4
  193چشمه عسل1394/10/18Nvd.zahmatkesh4
  194شاندیز(گراخک)1394/10/13Nvd.zahmatkesh5
  195درگز(چهلمیر)1394/09/28Nvd.zahmatkesh6
  196هزارمسجد(سیستان)1394/05/14Nvd.zahmatkesh2
  197باجگیران(تخت سل)1394/02/25Nvd.zahmatkesh1
  198زشک محله1393/08/29Nvd.zahmatkesh1
  199شمخال1393/03/15Nvd.zahmatkesh1
  200منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو ، روستای نیر (دشت میرگه وار) 1395/02/31arman menbariارتفاع 2000 تا 2500 متری - 70 کیلومتری سنندج14
  201مجتمع ادارات ورامین1395/12/06mahdi 1251
  202پارک جوان1395/02/27z.ebrahimi30
  203گلیل و سرانی1395/02/24Nvd.zahmatkesh39
  204مجتمع ادارات ورامین1395/01/25mahdi 12515
  205پل شهرستان - تصفیه خانه1395/02/13Parastegari M-Javadفضای پشت تصفیه خانه33
  206شهرک برف فروشان - شیراز1394/02/19Parastegari M-Javadشهرک برف فروشان10
  207باغ ارم شیراز1394/02/19Parastegari M-Javadمحوطه باغ ارم شیراز19
  208سفر بهبهان - منطقه پشت هتل مارون1394/10/06Parastegari M-Javadمنطقه پشت هتل مارون31

 
logo-samandehi