» لیست آخرین مشاهدات روزانه

 

لیست آخرین مشاهدات ثبت شده در سایت

  رديفعنوانتاریخمشاهده کنندهشرح موقعیتتعداد گونهجزییات
  1حاشیه تالاب هشیلان1396/08/06behzad azimiحاشیه تالاب هشیلان22
  2دزفول1396/06/16kian51259
  3دزفول1396/06/16kian51251
  4جنگل سعد آباد1390/03/03saayd22
  5تالاب سولدوز1390/11/04saaydتالاب سولدوز در جنوب دریاچه ارومیه و هم مرز با دریاچه می باشد این تالاب دایمی بوده و دارای پوشش گیاهی مناسب می باشد.7
  6تالاب سولدوز1390/11/08saaydتالاب سولدوز در جنوب دریاچه ارومیه و هم مرز با دریاچه می باشد این تالاب دایمی بوده و دارای پوشش گیاهی مناسب می باشد.13
  7تالاب حسنلو1390/04/20saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.32
  8تالاب حسنلو1391/01/05saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.29
  9تالاب حسنلو1392/09/20saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.5
  10تالاب حسنلو (آق قلعه، شورگل)1393/02/10saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.37
  11تالاب سولدوز1396/05/08saaydتالاب سولدوز در جنوب دریاچه ارومیه و هم مرز با دریاچه می باشد این تالاب دایمی بوده و دارای پوشش گیاهی مناسب می باشد.11
  12ورله1396/05/01behzad azimiپایش مسیر حجت آباد تا ورله (جاده کرمانشاه-کامیاران)10
  13ورله1396/05/01behzad azimiپایش مسیر حجت آباد تا ورله (جاده کرمانشاه-کامیاران)10
  14پایین دست سراب روانسر1396/04/27behzad azimi5
  15روستای چمن بید1396/04/23jajarmروستای چمن بید در مجاورت منطقه حفاظت شده قورخود قرار دارد. این عکس در اطراف این روستا گرفته شده است.13
  16روستای چمن بید1396/04/23jajarmروستای چمن بید در مجاورت منطقه حفاظت شده قورخود قرار دارد. این عکس در اطراف این روستا گرفته شده است.1
  17سفید برگ1396/04/09behzad azimiجوانرود، سفیدبرگ7
  18روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 20
  19روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  20روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  21روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  22روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  23روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  24روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  25روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  26روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  27مریوان - سایت لک لک ها1396/03/15Behzad 431
  28مشاهدات دریاچه زریبار1396/02/04raminکردستان، مریوان، دریاچه زریبار10
  29منطقه سانیچ یزد1395/01/01Emadدر کنار مزرعه روی یک درخت1
  30سارگپه پا بلند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  31چکاوک کاکلی در راه روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  32کردان جاده روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  33کردان، روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان، داخل منطقه غار مانند و در ارتفاع 1900و 1800 متری دیده شد1
  34کرج، کردان، فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  35کردان روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  36کرج، کردان منطقه دو دره 1395/02/26raminکردان، روستای فشم1
  37کرج، کردان منطقه دو دره 1395/02/26raminکردان، روستای فشم1
  38کرج - ولیان1395/02/26Behzad 431
  39پارک پلیس1395/02/07Shahrzad Fattahiیک روز بارانی بهاری و گونه های قابل توجه که مشاهده شدند0
  40پارک شهر تهران1395/02/04Behzad 43پارک شهر تهران1
  41سنندج1395/01/13Behzad 43جاده سنندج به مریوان1
  42مریوان1395/01/15Behzad 43مریوان - روستای نی1
  43مریوان1395/01/15Behzad 43مریوان - روستای نی1
  44مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  45مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  46مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  47مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  48مریوان - زریبار1395/01/13Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  49مریوان - زریبار1395/01/13Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  50شهرکرد،پارک ملت1395/01/13bastan.h.pپارک ملت با بیش از سی هکتار جنگل مصنوعی در شمال شهرکرد قراردارد1
  51منطقه گردشگری باغستان1395/01/09Behzad 43منطقه گردشگری باغستان 96/01/091
  52کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  53کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  54کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  55کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  56تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  57تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  58تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  59تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  60تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  61هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  62تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  63سسک نیزار پرصدا1395/12/29Behzad 431
  64خوزستان - تالاب هورالعظیم - اسفند 951395/12/29Behzad 43خوزستان ، نزدیک مرز عراق1
  65توران1395/11/08kaveh.peyپارک ملی توران 1
  66خنار1395/04/04kaveh.pey1
  67خنار1390/01/05kaveh.peyمنطقه دوروان - منطقه شکار ممنوع خنار 1
  68ترمتای1395/01/01kaveh.pey1
  69حسن آباد . سمنان1395/10/06kaveh.pey1
  70خنار1395/09/07kaveh.pey1
  71خنار1395/09/10kaveh.pey1
  72بالابان1395/10/05kaveh.peyشهرستان سرخه . دهستان لاسجرد 1
  73هوبره 1395/12/22kaveh.peyسمنان . شهرستان سرخه . منطقه شورآب1
  74کور کور حنایی و باکلان1395/12/20tm.fardبوقاق2
  75گیلان لشت نشاء1395/12/15tm.fard1
  76باغ ارم شیراز 1395/10/04Dorostkar14
  77آشوراده 1394/08/01Behzad 43بندر ترکمن، آشوراده 1
  78پارک آبی فروزان شیراز1395/01/01Dorostkar1
  79حومه بوشهر ، عالیشهر1395/09/12کورشبوشهر ، حومه شهر ، عالیشهر1
  80حومه شهر بوشهر1395/09/01کورشمحل عکاسی حومه شهر بوشهر1
  81پارک جنگلی لویزان1395/09/01Parastegari M-Javadپارک جنگلی لویزان6
  82مزارع روستای شمس اباد و خراجی1395/09/08bastan.h.p1
  83رودخانه شمس آباد1395/09/08bastan.h.p1
  84مزارع روستای شمس اباد و خراجی1395/09/08bastan.h.p1
  85فرودگاه مشهد1395/07/01Parastegari M-Javadفرودگاه مشهد8
  86آبیدر سنندج1395/08/07shaho13
  87تالاب کانی برازان 1395/07/22shahoتالاب کانی برازان از تالاب های اقماری دریاچه ارومیه بوده و به دلیل وسعت تقریبا زیاد و امنیت مکان تعداد قابل توجهی از گونه های بومی و مهاجر و نیز گونه های کمیاب ایران را در خود جای داده است44
  88شروان1395/07/16irani68استان کردستان-شهرستان مریوان16
  89سنندج1395/07/11shahoشهر سنندج2
  90تالاب زریبار - مریوان - کردستان1395/07/02shaho34
  91رود گریزه و سو . حومه سنندج1395/06/30shahoاین رودخانه در ارتفاع حدود 1300 متری از سطح دریا و دارای اب دائمی بوده و در مسیر آن ماندابها و برکه های کوچک زیادی موجوده که محل تجمع اغلب پرندگان آبزی و کنار ابزی هست 22
  92شهرستان بیجار به سمت سنندج1395/06/12shahoدشتهای مرتفع ( حدود 2000 متر از سطح دریا) 29
  93سد دوستی1395/03/05mahdi eshaghiجادی کناری سد دوستی یک جفت هما مشاهد کردم 1
  94منطقه حفاظت شده شورملکی1395/03/05mahdi eshaghiمنطقه حفاظت شده شورملکی1
  95شورملکی1395/04/12mahdi eshaghiحاشیه جاده سرخس مشهدنزدیک روستای شورملکی1
  96سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiخروجی سدارداک1
  97سد طرق1395/06/02mahdi eshaghiکناره جنوبی سد طرق1
  98سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiابتدای ورودی سدارداک1
  99سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiابتدای ورودی سدارداک1
  100منطقه حفاظت شده بدر و پریشان1395/05/29shaho15
  101کردستان - موچش - روستای دگن1395/05/25shaho13
  102رودخانه گاو رود . جاده سنندج کامیاران1395/05/15shaho20
  103تخت سلطان1395/01/16Nvd.zahmatkesh6
  104بندگلستان1395/01/15Nvd.zahmatkesh14
  105شورک ملکی1395/01/12Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود41
  106پارک ملی لار1395/02/23Shahrzad Fattahi11
  107تالاب کانی برازان1395/01/05shaho9
  108تالاب زریبار1395/05/01shaho34
  109کوه شاه نشین. کردستان1395/04/04shahoدامنه کوه شاه نشین . استان کردستان نزدیک منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو 11
  110زاوه منطقه ژرف سفید گوری1395/03/16مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه منطقه شکار ممنوع ژرف قله سفید گوری1
  111شهرستان زاوه پارک شهدای گمنام1395/04/01مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه شهر دولت آباد میدان نجفیه پارک شهدای گمنام1
  112زاوه کاریزک ناگهانی 1395/03/30مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه کاریزک ناگهانی بعد از پیچ کال سالار1
  113خراسان رضوی زاوه دولت آباد آب انبار خالوامان1395/03/29مرتضی رجبی مقدمزاوه دولت آباد اب انبار خالوامان1
  114کوه آبیدر - سنندج1395/03/28shahoدامنه کوه آبیدر . در جوار شهر سنندج . به ارتفاع 2300 متر12
  115خراسان رضوی زاوه هشمت آباد1395/03/28مرتضی رجبی مقدمزاوه عراضی کشاورزی هشمت آباد تپه راز2
  116خراسان رضوی زاوه هشمت آباد1395/03/28مرتضی رجبی مقدمزاوه عراضی کشاورزی هشمت آباد تپه راز1
  117شاه گلی تبریز1395/03/21Parastegari M-Javadشاه گلی تبریز10
  118خراسان رضوی منطقه ژرف پطرو1395/02/05مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه منطقه شکار ممنوع ژرف تلخ پطرو1
  119تالاب شیرین سو - همدان1395/03/21shahoتالاب شیرین سو واقع در جوار بخش شیرین سو استان همدان16
  120خراسان رضوی زاوه کال سهل آباد1395/03/21مرتضی رجبی مقدم1
  121زاوه کال سهل آباد1395/03/21مرتضی رجبی مقدم1
  122شهر دولت آباد کال سهل آباد1395/03/20مرتضی رجبی مقدمشهرستان زاوه شهر دولت آباد کال سهل آباد1
  123شیرکوه1395/03/02z.ebrahimi5
  124تالاب انزلی1395/03/14z.ebrahimi4
  125قلعه رودخان1395/03/14z.ebrahimi4
  126دریاچه اوان1395/03/15z.ebrahimi14
  127پرند1395/03/15hossein Pبرج مسکونی 1
  128سنندج - جاده قدیم سقز - گردنه ماموخ1395/03/14shahoگردنه ماموخ . ارتفاع 2000 متری از سطح دریا6
  129تالاب زریبار1394/12/04arman menbari41
  130دامنه کو اوالان . روستای نشور1395/03/07arman menbari8
  131تالاب شورک ملکی1395/01/09Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود40
  132باغ ملی گیاه شناسی ایران1395/01/06Nvd.zahmatkeshباغ ملی گیاه شناسی ایران در پیاکانشهر تهران12
  133باغ هشت بهشت1395/01/03Nvd.zahmatkeshباغ بنای هشت بهشت اصفهان4
  134باغ چهل ستون1395/01/02Nvd.zahmatkeshباغ بنای چهل ستون اصفهان5
  135زاینده رود1395/01/01Nvd.zahmatkeshمحدوده سی و سه پل و محدوده پارک ناژوان6
  136دریاچه چیتگر1394/12/28Nvd.zahmatkeshدریاچه پارک چیتگر2
  137مدیریت پسماند1394/12/25Nvd.zahmatkeshمحل دفن زباله های شهری مشهد8
  138زاوه(کوه سرخ)1394/12/20Nvd.zahmatkesh15
  139سد طرق1394/12/17Nvd.zahmatkesh9
  140درگز(چهلمیر)1394/12/13Nvd.zahmatkesh12
  141شورک ملکی1394/12/07Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود18
  142شاندیز(گراخک)1394/12/06Nvd.zahmatkeshمحدوده شاندیز، گراخک و روستای ابراهیم آباد6
  143سازمان مدیریت پسماند1394/12/03Nvd.zahmatkeshمحل دفن زباله های شهری مشهد7
  144شورک ملکی1394/11/25Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود9
  145درگز(رودخانه درونگر)1394/11/22Nvd.zahmatkeshرودخانه درونگر و سد درونگر1
  146چهلمیر1394/11/21Nvd.zahmatkeshپارک ملی تندوره8
  147سد کارده1394/11/17Nvd.zahmatkeshمحدوده سد و دره کارده8
  148بند گلستان1394/11/11Nvd.zahmatkeshمحدوده بالا و پایین بند گلستان7
  149بوستان بهشت رضا1394/11/08Nvd.zahmatkeshبوستان بهشت رضا1
  150بوستان بهشت رضا1394/11/08Nvd.zahmatkeshبوستان بهشت رضا2
  151شلگرد1394/11/05Nvd.zahmatkeshمنطقه روستای شلگرد8
  152شیروان(جاده گلیل)1394/11/03Nvd.zahmatkesh2
  153سدبارزو(شیروان)1394/11/02Nvd.zahmatkesh3
  154سد طرق1394/10/30Nvd.zahmatkesh6
  155سد طرق1394/10/29Nvd.zahmatkesh4
  156پارک وکیل آباد1394/10/28Nvd.zahmatkesh7
  157جاده ازغد1394/10/25Nvd.zahmatkesh3
  158بند گلستان1394/10/23Nvd.zahmatkesh4
  159کلاته آهن1394/10/23Nvd.zahmatkesh4
  160چشمه عسل1394/10/18Nvd.zahmatkesh4
  161شاندیز(گراخک)1394/10/13Nvd.zahmatkesh5
  162درگز(چهلمیر)1394/09/28Nvd.zahmatkesh6
  163هزارمسجد(سیستان)1394/05/14Nvd.zahmatkesh2
  164باجگیران(تخت سل)1394/02/25Nvd.zahmatkesh1
  165زشک محله1393/08/29Nvd.zahmatkesh1
  166شمخال1393/03/15Nvd.zahmatkesh1
  167منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو ، روستای نیر (دشت میرگه وار) 1395/02/31arman menbariارتفاع 2000 تا 2500 متری - 70 کیلومتری سنندج14
  168مجتمع ادارات ورامین1395/12/06mahdi 1251
  169پارک جوان1395/02/27z.ebrahimi30
  170گلیل و سرانی1395/02/24Nvd.zahmatkesh39
  171مجتمع ادارات ورامین1395/01/25mahdi 12515
  172پل شهرستان - تصفیه خانه1395/02/13Parastegari M-Javadفضای پشت تصفیه خانه33
  173شهرک برف فروشان - شیراز1394/02/19Parastegari M-Javadشهرک برف فروشان10
  174باغ ارم شیراز1394/02/19Parastegari M-Javadمحوطه باغ ارم شیراز19
  175سفر بهبهان - منطقه پشت هتل مارون1394/10/06Parastegari M-Javadمنطقه پشت هتل مارون31