» لیست آخرین مشاهدات روزانه

 

لیست آخرین مشاهدات ثبت شده در سایت

  رديفعنوانتاریخمشاهده کنندهشرح موقعیتتعداد گونهجزییات
  1جواهرده - شهرستان رامسر1397/03/12mwtokasiبوستان جنگلی کاج صیقل محله- جواهرده رامسر1
  2جواهرده - شهرستان رامسر1397/03/12mwtokasiبوستان جنگلی کاج صیقل محله- جواهرده رامسر1
  3توران1397/04/09م.مزینانیاندلبر1
  4شهر مجن1397/02/28م.مزینانیان1
  5روستای تاش1397/02/30م.مزینانیانروزهای 28 و 30 اردیبهشت در روستای تاش و شهر مجن12
  6مصلی امام(تهران)1397/02/19behzad azimiحاشیه مصلی امام خمینی (ره) تهران9
  7شهر آبیک1397/02/13Kourosh.sنزدیک تالاب صالحیه بر روی سیم های برق یک فرد دم جنبانک ابلق نقابدار دیدم که از نظر پراکنش نباید در این مکان حضور داشته باشد.1
  8روستای طایقان قم1396/10/30م.مزینانیاناطراف روستای طایقان5
  9قم، طایقان1396/10/30م.مزینانیان1
  10سنگ چشم خاکستری بزرگ1396/11/04مرتضی رجبی مقدمشهرستان زاوه حاشیه روستای سرخی1
  11اشتهارد1396/10/18shenghar0211
  12باغستان کرج1396/09/09Behzad 43کرج - منطقه گردشگری باغستان1
  13حاشیه تالاب هشیلان1396/08/06behzad azimiحاشیه تالاب هشیلان22
  14دزفول1396/06/16kian51259
  15دزفول1396/06/16kian51251
  16جنگل سعد آباد1390/03/03saayd22
  17تالاب سولدوز1390/11/04saaydتالاب سولدوز در جنوب دریاچه ارومیه و هم مرز با دریاچه می باشد این تالاب دایمی بوده و دارای پوشش گیاهی مناسب می باشد.7
  18تالاب سولدوز1390/11/08saaydتالاب سولدوز در جنوب دریاچه ارومیه و هم مرز با دریاچه می باشد این تالاب دایمی بوده و دارای پوشش گیاهی مناسب می باشد.13
  19تالاب حسنلو1390/04/20saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.32
  20تالاب حسنلو1391/01/05saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.29
  21تالاب حسنلو1392/09/20saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.5
  22تالاب حسنلو (آق قلعه، شورگل)1393/02/10saaydتالاب حسنلو یکی از زیستگاه های مهم زادآوری پرندگان در شمال غرب کشور می باشد.37
  23تالاب سولدوز1396/05/08saaydتالاب سولدوز در جنوب دریاچه ارومیه و هم مرز با دریاچه می باشد این تالاب دایمی بوده و دارای پوشش گیاهی مناسب می باشد.11
  24ورله1396/05/01behzad azimiپایش مسیر حجت آباد تا ورله (جاده کرمانشاه-کامیاران)10
  25ورله1396/05/01behzad azimiپایش مسیر حجت آباد تا ورله (جاده کرمانشاه-کامیاران)10
  26پایین دست سراب روانسر1396/04/27behzad azimi5
  27روستای چمن بید1396/04/23jajarmروستای چمن بید در مجاورت منطقه حفاظت شده قورخود قرار دارد. این عکس در اطراف این روستا گرفته شده است.13
  28روستای چمن بید1396/04/23jajarmروستای چمن بید در مجاورت منطقه حفاظت شده قورخود قرار دارد. این عکس در اطراف این روستا گرفته شده است.1
  29سفید برگ1396/04/09behzad azimiجوانرود، سفیدبرگ7
  30روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 20
  31روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  32روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  33روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  34روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  35روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  36روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  37روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  38روستای صالحیه1396/03/30Reza_varnaبعد از روستای احمدآباد نظر آباد (آرامگاه مصدق) به روستای قارپوزآباد(صالحیه) و فرودگاه تفریحی آزادی میرسید که به جاده خاکی میروید 1
  39مریوان - سایت لک لک ها1396/03/15Behzad 431
  40مشاهدات دریاچه زریبار1396/02/04raminکردستان، مریوان، دریاچه زریبار10
  41منطقه سانیچ یزد1395/01/01Emadدر کنار مزرعه روی یک درخت1
  42سارگپه پا بلند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  43چکاوک کاکلی در راه روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  44کردان جاده روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  45کردان، روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان، داخل منطقه غار مانند و در ارتفاع 1900و 1800 متری دیده شد1
  46کرج، کردان، فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  47کردان روستای فشند1395/02/26raminدر کنار رودخانه محل اتمام روستا، شروع کوهستان1
  48کرج، کردان منطقه دو دره 1395/02/26raminکردان، روستای فشم1
  49کرج، کردان منطقه دو دره 1395/02/26raminکردان، روستای فشم1
  50کرج - ولیان1395/02/26Behzad 431
  51پارک پلیس1395/02/07Shahrzad Fattahiیک روز بارانی بهاری و گونه های قابل توجه که مشاهده شدند0
  52پارک شهر تهران1395/02/04Behzad 43پارک شهر تهران1
  53سنندج1395/01/13Behzad 43جاده سنندج به مریوان1
  54مریوان1395/01/15Behzad 43مریوان - روستای نی1
  55مریوان1395/01/15Behzad 43مریوان - روستای نی1
  56مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  57مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  58مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  59مریوان - زریبار1395/01/14Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  60مریوان - زریبار1395/01/13Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  61مریوان - زریبار1395/01/13Behzad 43دریاچه زریبار (زریوار)1
  62شهرکرد،پارک ملت1395/01/13bastan.h.pپارک ملت با بیش از سی هکتار جنگل مصنوعی در شمال شهرکرد قراردارد1
  63منطقه گردشگری باغستان1395/01/09Behzad 43منطقه گردشگری باغستان 96/01/091
  64کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  65کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  66کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  67کرج، منطقه گردشگری کوهستانی باغستان1395/01/09Behzad 431
  68تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  69تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  70تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  71تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  72تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  73هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  74تالاب هورالعظیم1395/12/30Behzad 431
  75سسک نیزار پرصدا1395/12/29Behzad 431
  76خوزستان - تالاب هورالعظیم - اسفند 951395/12/29Behzad 43خوزستان ، نزدیک مرز عراق1
  77توران1395/11/08kaveh.peyپارک ملی توران 1
  78خنار1395/04/04kaveh.pey1
  79خنار1390/01/05kaveh.peyمنطقه دوروان - منطقه شکار ممنوع خنار 1
  80ترمتای1395/01/01kaveh.pey1
  81حسن آباد . سمنان1395/10/06kaveh.pey1
  82خنار1395/09/07kaveh.pey1
  83خنار1395/09/10kaveh.pey1
  84بالابان1395/10/05kaveh.peyشهرستان سرخه . دهستان لاسجرد 1
  85هوبره 1395/12/22kaveh.peyسمنان . شهرستان سرخه . منطقه شورآب1
  86کور کور حنایی و باکلان1395/12/20tm.fardبوقاق2
  87گیلان لشت نشاء1395/12/15tm.fard1
  88باغ ارم شیراز 1395/10/04Dorostkar14
  89آشوراده 1394/08/01Behzad 43بندر ترکمن، آشوراده 1
  90پارک آبی فروزان شیراز1395/01/01Dorostkar1
  91حومه بوشهر ، عالیشهر1395/09/12کورشبوشهر ، حومه شهر ، عالیشهر1
  92حومه شهر بوشهر1395/09/01کورشمحل عکاسی حومه شهر بوشهر1
  93پارک جنگلی لویزان1395/09/01Parastegari M-Javadپارک جنگلی لویزان6
  94مزارع روستای شمس اباد و خراجی1395/09/08bastan.h.p1
  95رودخانه شمس آباد1395/09/08bastan.h.p1
  96مزارع روستای شمس اباد و خراجی1395/09/08bastan.h.p1
  97فرودگاه مشهد1395/07/01Parastegari M-Javadفرودگاه مشهد8
  98آبیدر سنندج1395/08/07shaho13
  99تالاب کانی برازان 1395/07/22shahoتالاب کانی برازان از تالاب های اقماری دریاچه ارومیه بوده و به دلیل وسعت تقریبا زیاد و امنیت مکان تعداد قابل توجهی از گونه های بومی و مهاجر و نیز گونه های کمیاب ایران را در خود جای داده است44
  100شروان1395/07/16irani68استان کردستان-شهرستان مریوان16
  101سنندج1395/07/11shahoشهر سنندج2
  102تالاب زریبار - مریوان - کردستان1395/07/02shaho34
  103رود گریزه و سو . حومه سنندج1395/06/30shahoاین رودخانه در ارتفاع حدود 1300 متری از سطح دریا و دارای اب دائمی بوده و در مسیر آن ماندابها و برکه های کوچک زیادی موجوده که محل تجمع اغلب پرندگان آبزی و کنار ابزی هست 22
  104شهرستان بیجار به سمت سنندج1395/06/12shahoدشتهای مرتفع ( حدود 2000 متر از سطح دریا) 29
  105سد دوستی1395/03/05mahdi eshaghiجادی کناری سد دوستی یک جفت هما مشاهد کردم 1
  106منطقه حفاظت شده شورملکی1395/03/05mahdi eshaghiمنطقه حفاظت شده شورملکی1
  107شورملکی1395/04/12mahdi eshaghiحاشیه جاده سرخس مشهدنزدیک روستای شورملکی1
  108سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiخروجی سدارداک1
  109سد طرق1395/06/02mahdi eshaghiکناره جنوبی سد طرق1
  110سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiابتدای ورودی سدارداک1
  111سدارداک1395/05/28mahdi eshaghiابتدای ورودی سدارداک1
  112منطقه حفاظت شده بدر و پریشان1395/05/29shaho15
  113کردستان - موچش - روستای دگن1395/05/25shaho13
  114رودخانه گاو رود . جاده سنندج کامیاران1395/05/15shaho20
  115تخت سلطان1395/01/16Nvd.zahmatkesh6
  116بندگلستان1395/01/15Nvd.zahmatkesh14
  117شورک ملکی1395/01/12Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود41
  118پارک ملی لار1395/02/23Shahrzad Fattahi11
  119تالاب کانی برازان1395/01/05shaho9
  120تالاب زریبار1395/05/01shaho34
  121کوه شاه نشین. کردستان1395/04/04shahoدامنه کوه شاه نشین . استان کردستان نزدیک منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو 11
  122زاوه منطقه ژرف سفید گوری1395/03/16مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه منطقه شکار ممنوع ژرف قله سفید گوری1
  123شهرستان زاوه پارک شهدای گمنام1395/04/01مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه شهر دولت آباد میدان نجفیه پارک شهدای گمنام1
  124زاوه کاریزک ناگهانی 1395/03/30مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه کاریزک ناگهانی بعد از پیچ کال سالار1
  125خراسان رضوی زاوه دولت آباد آب انبار خالوامان1395/03/29مرتضی رجبی مقدمزاوه دولت آباد اب انبار خالوامان1
  126کوه آبیدر - سنندج1395/03/28shahoدامنه کوه آبیدر . در جوار شهر سنندج . به ارتفاع 2300 متر12
  127خراسان رضوی زاوه هشمت آباد1395/03/28مرتضی رجبی مقدمزاوه عراضی کشاورزی هشمت آباد تپه راز2
  128خراسان رضوی زاوه هشمت آباد1395/03/28مرتضی رجبی مقدمزاوه عراضی کشاورزی هشمت آباد تپه راز1
  129شاه گلی تبریز1395/03/21Parastegari M-Javadشاه گلی تبریز10
  130خراسان رضوی منطقه ژرف پطرو1395/02/05مرتضی رجبی مقدمخراسان رضوی زاوه منطقه شکار ممنوع ژرف تلخ پطرو1
  131تالاب شیرین سو - همدان1395/03/21shahoتالاب شیرین سو واقع در جوار بخش شیرین سو استان همدان16
  132خراسان رضوی زاوه کال سهل آباد1395/03/21مرتضی رجبی مقدم1
  133زاوه کال سهل آباد1395/03/21مرتضی رجبی مقدم1
  134شهر دولت آباد کال سهل آباد1395/03/20مرتضی رجبی مقدمشهرستان زاوه شهر دولت آباد کال سهل آباد1
  135شیرکوه1395/03/02z.ebrahimi5
  136تالاب انزلی1395/03/14z.ebrahimi4
  137قلعه رودخان1395/03/14z.ebrahimi4
  138دریاچه اوان1395/03/15z.ebrahimi14
  139پرند1395/03/15hossein Pبرج مسکونی 1
  140سنندج - جاده قدیم سقز - گردنه ماموخ1395/03/14shahoگردنه ماموخ . ارتفاع 2000 متری از سطح دریا6
  141تالاب زریبار1394/12/04arman menbari41
  142دامنه کو اوالان . روستای نشور1395/03/07arman menbari8
  143تالاب شورک ملکی1395/01/09Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود40
  144باغ ملی گیاه شناسی ایران1395/01/06Nvd.zahmatkeshباغ ملی گیاه شناسی ایران در پیاکانشهر تهران12
  145باغ هشت بهشت1395/01/03Nvd.zahmatkeshباغ بنای هشت بهشت اصفهان4
  146باغ چهل ستون1395/01/02Nvd.zahmatkeshباغ بنای چهل ستون اصفهان5
  147زاینده رود1395/01/01Nvd.zahmatkeshمحدوده سی و سه پل و محدوده پارک ناژوان6
  148دریاچه چیتگر1394/12/28Nvd.zahmatkeshدریاچه پارک چیتگر2
  149مدیریت پسماند1394/12/25Nvd.zahmatkeshمحل دفن زباله های شهری مشهد8
  150زاوه(کوه سرخ)1394/12/20Nvd.zahmatkesh15
  151سد طرق1394/12/17Nvd.zahmatkesh9
  152درگز(چهلمیر)1394/12/13Nvd.zahmatkesh12
  153شورک ملکی1394/12/07Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود18
  154شاندیز(گراخک)1394/12/06Nvd.zahmatkeshمحدوده شاندیز، گراخک و روستای ابراهیم آباد6
  155سازمان مدیریت پسماند1394/12/03Nvd.zahmatkeshمحل دفن زباله های شهری مشهد7
  156شورک ملکی1394/11/25Nvd.zahmatkeshتالاب شورک ملکی و رودخانه کشف رود9
  157درگز(رودخانه درونگر)1394/11/22Nvd.zahmatkeshرودخانه درونگر و سد درونگر1
  158چهلمیر1394/11/21Nvd.zahmatkeshپارک ملی تندوره8
  159سد کارده1394/11/17Nvd.zahmatkeshمحدوده سد و دره کارده8
  160بند گلستان1394/11/11Nvd.zahmatkeshمحدوده بالا و پایین بند گلستان7
  161بوستان بهشت رضا1394/11/08Nvd.zahmatkeshبوستان بهشت رضا1
  162بوستان بهشت رضا1394/11/08Nvd.zahmatkeshبوستان بهشت رضا2
  163شلگرد1394/11/05Nvd.zahmatkeshمنطقه روستای شلگرد8
  164شیروان(جاده گلیل)1394/11/03Nvd.zahmatkesh2
  165سدبارزو(شیروان)1394/11/02Nvd.zahmatkesh3
  166سد طرق1394/10/30Nvd.zahmatkesh6
  167سد طرق1394/10/29Nvd.zahmatkesh4
  168پارک وکیل آباد1394/10/28Nvd.zahmatkesh7
  169جاده ازغد1394/10/25Nvd.zahmatkesh3
  170بند گلستان1394/10/23Nvd.zahmatkesh4
  171کلاته آهن1394/10/23Nvd.zahmatkesh4
  172چشمه عسل1394/10/18Nvd.zahmatkesh4
  173شاندیز(گراخک)1394/10/13Nvd.zahmatkesh5
  174درگز(چهلمیر)1394/09/28Nvd.zahmatkesh6
  175هزارمسجد(سیستان)1394/05/14Nvd.zahmatkesh2
  176باجگیران(تخت سل)1394/02/25Nvd.zahmatkesh1
  177زشک محله1393/08/29Nvd.zahmatkesh1
  178شمخال1393/03/15Nvd.zahmatkesh1
  179منطقه حفاظت شده کوسالان و شاهو ، روستای نیر (دشت میرگه وار) 1395/02/31arman menbariارتفاع 2000 تا 2500 متری - 70 کیلومتری سنندج14
  180مجتمع ادارات ورامین1395/12/06mahdi 1251
  181پارک جوان1395/02/27z.ebrahimi30
  182گلیل و سرانی1395/02/24Nvd.zahmatkesh39
  183مجتمع ادارات ورامین1395/01/25mahdi 12515
  184پل شهرستان - تصفیه خانه1395/02/13Parastegari M-Javadفضای پشت تصفیه خانه33
  185شهرک برف فروشان - شیراز1394/02/19Parastegari M-Javadشهرک برف فروشان10
  186باغ ارم شیراز1394/02/19Parastegari M-Javadمحوطه باغ ارم شیراز19
  187سفر بهبهان - منطقه پشت هتل مارون1394/10/06Parastegari M-Javadمنطقه پشت هتل مارون31

 
logo-samandehi