پرستوی دریایی رودخانه ای (Sterna aurantia)
 

پرستوی دریایی رودخانه ای

بازدید کننده عزیز
برای مشاهده مکان های رکورد پرستوی دریایی رودخانه ای بر روی نقشه گوگل می بایست ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

برای این گونه هنوز هیچ تصویری در سایت قرار داده نشده است!
در سایت پرنده نگری در ایران عضو شوید و تصاویر خودتان را برای پرستوی دریایی رودخانه ای با نام خودتان در سایت درج نمایید.
-