چکاوک سر دم سیاه (Ammomanes cinctura)
 

چکاوک سر دم سیاه

بازدید کننده عزیز
برای مشاهده مکان های رکورد چکاوک سر دم سیاه بر روی نقشه گوگل می بایست ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.

برای این گونه هنوز هیچ تصویری در سایت قرار داده نشده است!
در سایت پرنده نگری در ایران عضو شوید و تصاویر خودتان را برای چکاوک سر دم سیاه با نام خودتان در سایت درج نمایید.
-